Maltezerhuis
Nieuwegracht 14
3512 LR Utrecht
 Algemene Informatie  
 

Het Maltezerkruis

Het achtpuntig Maltezer kruis symboliseert de acht zaligsprekingen uit Matthëus 5, 1-12. 

De Orde voert het Maltezerkruis onder andere op de vlag van de Werkmeester en op de vlag van de Vorst Grootmeester.

Vlag Vorst Grootmeester Werkmeestervlag

Om de betekenis van de acht punten te illustreren wordt traditiegetrouw de tekst uit Matthëus 5 verzen 1-12 als Evangelielezing gebruikt op de jaarlijkse Ridderdag van de Orde van Malta Associatie Nederland:

Toespraak op de berg

"Bij het zien van deze menigte ging Hij de berg op, en toen Hij was gaan zitten, kwamen zijn leerlingen bij Hem. Hij nam het woord en onderrichtte hen met deze toespraak:

Gelukkig die arm van geest zijn, want hun behoort het koninkrijk der hemelen.
Gelukkig die verdriet hebben, want zij zullen getroost worden.
Gelukkig die zachtmoedig zijn, want zij zullen het land erven.
Gelukkig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.
Gelukkig die barmhartig zijn, want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
Gelukkig die zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.
Gelukkig die vrede brengen, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
Gelukkig die vervolgd worden vanwege de gerechtigheid, want hun behoort het koninkrijk der hemelen.

Gelukkig zijn jullie, als ze jullie uitschelden en vervolgen en je van allerlei kwaad betichten vanwege Mij. Wees blij en juich, want in de hemel wacht jullie een rijke beloning."


fresco — 1436 - 1443
Museo di San Marco, Florence

Maltezerkruis op entréevloer van het hospitium te Vleuten

 

De vier armen van het Maltezerkruis symboliseren de vier hoofddeugden:

·         Voorzichtigheid - Goed Oordeel

·         Rechtvaardigheid - Billijkheid

·         Matiging - Matiging in alle dingen

·         Moed - Moed om voor wat op te komen

 

De vier armen wijzen naar een centrum. In het centrum staan wij, Maltezerridders.

Voorzichtigheid, moed, rechtvaardigheid en matigheid zijn de kardinale deugden. Het woord 'kardinaal' is afgeleid van het Latijnse woord 'cardo', wat 'spil' of 'scharnier' betekent. Kardinale deugden zijn dus deugden waar het in het leven om draait. Je hebt ze alle vier nodig, je kunt er niet één uitkiezen. Het (apocriefe) boek Wijsheid (8:7) zegt: "En als iemand de gerechtigheid liefheeft, de vruchten van de wijsheid zijn de deugden: matigheid leert zij en voorzichtigheid, rechtvaardigheid en sterkte."

 

Links het Maltezerkruis op een (heren) kovel, rechts een dames cape

Tegelijkertijd is het Maltezerkruis een kruis. Het kruis is het symbool van de Christelijke wereld en dit teken is op grote afstand altijd goed te zien. Het Maltezerkruis symboliseert dus het kruis van Christus maar dient ook als herkenningsteken.

 

Het Maltezerkruis op een scapulier

In de elfde eeuw ....... lees verder